Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
171
Nabídka nastavení fotoaparátu
Naučte se konfigurovat nastavení fotoaparátu.
Chcete-li provést 
nastavení možností 
Nastavení,
 
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte tlačítko  
[m] 
ĺ
 q 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Položka
Popis
Zvuk
• 
Hlasitost systému: Nastavení hlasitosti zvuku nebo vypnutí 
všech zvuků. (VypnutoPotichuStředně*, Hlasitě)
I pokud je hlasitost systému vypnutá, dokáže fotoaparát 
vydávat zvuk při přehrávání videa nebo prezentace.
• 
Zvuk autofokusu: Nastavení zvuku, který fotoaparát 
vydává, pokud namáčknete tlačítko spouště do polohy 
zapnuto nebo vypnuto. (VypnutoZapnuto*)
• 
Zvuk tlačítka: Nastavení zvuku, který fotoaparát 
vydává, pokud stisknete tlačítka nebo zapnutí či vypnutí 
dotykové obrazovky. (VypnutoZapnuto*)
• 
Zvuk e-závěrky: Nastavení zvukového upozornění při 
použití elektronické závěrky. (Vypnuto*, Zapnuto)
• 
Tento fotoaparát vydává zvuk pouze tehdy, když je 
rychlost závěrky delší než 0,5 sekundy.
• 
Tato volba nemusí být v režimu Smart k dispozici.
Rychlý 
náhled
Volby délky zobrazení náhledu – doba, po kterou fotoaparát 
zobrazuje snímek po pořízení.  
(Vypnuto1 s*, 3 s5 sPodržet)
* Výchozí
Položka
Popis
Nastavení 
displeje
Volba jasu displeje, nastavení automatického jasu, barev 
displeje nebo stavoznaku.
• 
Jas: Jas displeje je možné nastavit ručně.
• 
Automatický jas: Zapne nebo vypne funkci 
automatického jasu. (VypnutoZapnuto*)
• 
Barva displeje: Barvu displeje je možné nastavit ručně.
• 
Horizontální kalibrace: Provede kalibraci snímače 
hladiny. Pokud není stavoznak vyvážený, položte 
fotoaparát na rovný povrch, potom se řiďte pokyny na 
obrazovce.
• 
Možnost Horizontální kalibrace není v režimu 
Přehrávání dostupná.
• 
V orientaci na výšku nelze kalibrovat snímač hladiny.
Automatické 
vypínání 
displeje
Nastavení doby do vypnutí displeje. Displej zhasne po 
zvolené době nepoužití fotoaparátu. (Vypnuto30 s*,  
1 min3 min5 min10 min)
Nastavení