Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
172
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Úsporný 
režim
Nastavení doby do vypnutí napájení. Fotoaparát se vypne 
po zvolené době bez použití. (30 s1 min*, 3 min5 min
10 min30 min)
• 
Fotoaparát si pamatuje nastavenou dobu do vypnutí i 
po výměně baterie.
• 
Úsporný režim nepracuje při připojení fotoaparátu k 
počítači nebo TV, přehrávání prezentace nebo videa.
Zobrazení 
nápovědy
• 
Průvodce nápovědou režimů: Nastavení zobrazení textu 
nápovědy nad vybraným režimem při změně režimů 
snímání. (VypnutoZapnuto*)
• 
Průvodce nápovědou funkcí: Nastavení zobrazení 
nápovědy k nabídkám a funkcím. (VypnutoZapnuto*)
Chcete-li skrýt text nápovědy, stiskněte tlačítko [n].
Zobrazení 
panelu 
rychlého 
ovládání 
(zapnutí)
Nastaví zobrazení panelu oznámení během zapínání 
fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Language
Volba jazyka zobrazení na displeji.
* Výchozí
Položka
Popis
Datum a čas
Nastavení data, času, formátu data, časového pásma a 
vkládání data do snímku. (Časové pásmoNastavení data
Nastavení časuTyp dataTyp časuTisk data)
• 
Datum se zobrazuje v pravém dolním rohu snímku.
• 
Při tisku snímku nemusejí všechny tiskárny vytisknout 
datum správně. 
Video výstup
Volba typu obrazového výstupu podle země, v níž 
připojujete fotoaparát k externímu video zařízení, jako je 
monitor nebo HDTV.
• 
NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan,  
Mexiko apod.
• 
PAL (podporuje pouze verze PAL B, D, G, H, nebo I):  
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland, 
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,  
Norsko apod.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Po připojení fotoaparátu k HDTV s podporu Anynet+ 
(HDMI-CEC) můžete ovládat přehrávání fotoaparátu 
dálkovým ovládání TV.
• 
Vypnuto Nemůžete ovládat funkce přehrávání 
fotoaparátu z dálkového ovládání TV.
• 
Zapnuto*: Můžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu 
z dálkového ovládání TV.