Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
173
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Výstup HDMI
Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete 
měnit rozlišení obrazu.
• 
NTSCAutomatický*, 1080p720p480p,  
576p (aktivuje se pouze pokud je vybrán režim PAL)
Pokud připojený HDTV nepodporuje zvolené rozlišení, 
fotoaparát automaticky přepne na nejbližší nižší hodnotu.
Výstup 3D 
HDMI
Vyberte možnost pro přehrávání souborů na 3D TV.
• 
Formát Side by Side*: Zobrazí dva snímky vedle sebe.
• 
Formát Frame Packing: Zobrazí snímky pro levé a pravé 
oko střídavě v rámečcích.
Název 
snímku
Volba způsobu vytváření názvů souborů.
• 
Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• 
Datum
 
-
Soubory sRGB – MMDDXXXX.JPG. Například snímek 
pořízený 1. ledna bude mít název 0101XXXX.jpg.
 
-
Adobe RGB – MDDXXXX.JPG pro měsíce leden až září. 
Měsíce říjen až prosinec jsou v názvu nahrazeny písmeny 
A (říjen), B (listopad) a C (prosinec).  
Např. snímek pořízený 3. února bude mít název 203XXXX.jpg. 
Snímek pořízený 5. října bude mít název _A05XXXX.jpg. 
* Výchozí
Položka
Popis
Číslo 
souboru
Nastavení způsobu číslování souborů a složek.
• 
Resetovat: Po použití funkce resetovat začínají čísla 
souborů od 0001.
• 
Série*: Číslo nového souboru je vytvořeno v posloupnosti 
předchozích čísel bez ohledu na to, zda byla vložena nová 
nebo formátována karta nebo smazány všechny snímky.
• 
Název první složky je 100PHOTO, pokud používáte 
barevný prostor sRGB a Standardní pojmenování 
souborů, název prvního souboru je SAM_0001.
• 
Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999.
• 
Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO.
• 
Maximální počet souborů ve složce je 9 999.
• 
Názvy souborů jsou přiřazovány podle specifikací DCF 
(Design rule for Camera File system).
• 
Pokud název souboru změníte (např. v počítači), 
fotoaparát nebude schopen takový soubor přehrát.
Typ složky
Volba typu složky.
• 
Standard*: XXXPHOTO
• 
Datum: XXX_MMDD