Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
174
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Formát
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu. Formátování 
odstraní všechny stávající soubory, včetně chráněných 
souborů. (Ne*, Ano)
Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji, 
čtečce paměťových karet nebo v PC se může objevit 
chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu 
ji zformátujte.
Informace o 
zařízení
Zobrazí verzi firmwaru těla a objektivu, Mac adresu a 
certifikační číslo sítě nebo aktualizaci firmwaru.
• 
Aktualizace softwaru: Aktualizuje firmware těla 
fotoaparátu nebo objektivu. (Firmware tělesa fotoaparátu
Firmware objektivu)
• 
Připojením fotoaparátu k počítači a spuštěním aplikace 
i-Launcher můžete aktualizovat firmware. Další 
podrobnosti naleznete na stránce 197.
• 
Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není 
zcela nabita baterie. Před spuštěním aktualizace 
firmwaru zcela nabijte baterii.
• 
Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení 
a hodnoty se resetují. (Datum, čas, jazyk a nastavení 
obrazového výstupu se nezmění.)
• 
Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
* Výchozí
Položka
Popis
Dvoupásmový 
mobilní 
přípojný bod
Nastavte frekvenci, na které budete fotoaparát provozovat 
jako přístupový bod pro funkce AutoShare, MobileLink, 
Remote Viewfinder nebo Baby Monitor. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Pokud používáte fotoaparát v jiné zemi, než ve které jste 
ho zakoupili, nemusí funkce sítě Wi-Fi v pásmu  
5 GHz správně fungovat z důvodu rozdílů v rádiových 
frekvencích. V takovém případě použijte raději funkci sítě 
Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
Čištění 
senzoru
• 
Čištění senzoru: Odstranění prachu ze snímače.
• 
Akce spuštění: Po zapnutí se provede čištění senzoru při 
každém spuštění fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
• 
Akce vypnutí: Po zapnutí se provede čištění senzoru při 
každém vypnutí fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Vzhledem k tomu, že fotoaparát pracuje s výměnnými 
objektivy, může při odpojení objektivu dojít k vniknutí 
prachu. To může způsobit objevení prachových částic ve 
snímcích. Doporučuje se neměnit objektivy v prašném 
prostředí. Používejte rovněž krytky objektivu v době, kdy 
objektiv nepoužíváte.
Resetovat
Reset nabídky nastavení a možností snímání na tovární 
hodnoty. (Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového 
výstupu se nezmění.) (Ne*, Ano)
Licence pro 
otevřený 
software
Zobrazit volně šiřitelné licence.