Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
176
Připojení k vnějším zařízením
Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s HDTV (3D TV) 
pomocí volitelného HDMI kabelu.
Přehrávání na HDTV
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko  
[m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Výstup HDMI 
ĺ
 možnost. (str. 173)
Vypněte fotoaparát i televizor HDTV.
Fotoaparát připojte k HDTV pomocí volitelného HDMI kabelu.
Zapněte vaši HDTV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
Zapněte fotoaparát.
Prohlížení fotografií nebo přehrávání videí pomocí tlačítek 
fotoaparátu.
• 
Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete použít metodu 
Anynet+(CEC). 
• 
Funkce Anynet+(CEC) umožňují ovládat připojená zařízení dálkovým 
ovládáním TV.
• 
Pokud HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV se zapne automaticky při použití s 
fotoaparátem. Některé možnosti nepodporují všechny HDTV.
• 
Je-li fotoaparát připojen k HDTV, můžete zachytávat fotografie nebo videa, 
ale některé funkce jsou omezeny. Funkce snímání jsou podporovány pouze 
pokud je možnost na fotoaparátu Výstup HDMI nastavena na hodnotu 
1080p nebo Automatický a funkce výstupu HDMI v televizoru je nastavena 
na rozlišení 1080p.
• 
Po připojení k HDTV nemusejí být dostupné některé funkce fotoaparátu.
• 
Doba, po kterou je fotoaparát připojen k televizoru HDTV, se liší podle 
velikosti používané paměťové karty. Přestože hlavním důvodem použití 
paměťové karty je zvýšení přenosové rychlosti, neplatí nutně, že rychlejší 
paměťová karta zajistí rychlejší HDMI funkci.
• 
Videa v rozlišení 1920X1080 (60 sn./s) lze přehrávat pouze na Full HD 
televizorech se schopností přehrávání rychlostí 60 sn./s.
• 
Chcete-li zobrazit 3D fotografie na televizoru, který nepodporuje funkci 3D, 
stiskněte tlačítko 
ź
 a přepněte do režimu znaků.
• 
Zachycené fotografie nebo videa můžete také přehrávat, pokud jste připojení 
k monitoru s aktivním rozhraním HDMI. Připojení se mohou v závislosti na 
monitoru lišit. Více informací naleznete v návodu k použití monitoru.
Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV