Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
177
Připojení k vnějším zařízením > 
Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV
Zobrazení souborů na 3D televizoru
Fotografie nebo videa pořízená ve 3D režimu nebo pomocí možnosti  
3D panorama si lze prohlížet v inteligentním režimu na 3D televizoru.
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko  
[m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Výstup HDMI 
ĺ
 možnost. (str. 173)
Vyberte Výstup 3D HDMI 
ĺ
 možnost. (str. 173)
Vypněte fotoaparát a 3D televizor.
Fotoaparát připojte ke 3D televizoru pomocí volitelného HDMI 
kabelu.
Zapněte vaši 3D TV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
Zapněte fotoaparát.
Přejděte na 3D soubor a pak stisknutím tlačítka [I] 
přepněte do 3D režimu.
• 
Opětovným stisknutím tlačítka [I] přepněte do 2D režimu.
Zapněte 3D funkci televizoru.
• 
Více informací naleznete v návodu k použití k tomuto televizoru.
Prohlížení 3D fotografií nebo přehrávání 3D videí pomocí 
tlačítek fotoaparátu.
• 
Nelze sledovat soubor MPO s 3D efektem na televizoru, který nepodporuje 
tento formát souboru.
• 
Při sledování MPO souboru nebo 3D videa na 3D televizoru používejte 
správné 3D brýle.
• 
Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D 
efektu, než u snímků zachycených v 3D režimu pomocí 3D objektivu.
Neprohlížejte 3D snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem na 3D 
televizoru nebo 3D monitoru po dlouhou dobu. Mohly by se u vás projevit 
nepříjemné příznaky, jako je například namáhání očí, únava, nevolnost a další.