Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
178
Připojení k vnějším zařízením
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače po připojení fotoaparátu k PC.
Přenos souborů do počítače s operačním 
systémem Windows
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku
Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk. Otevřete 
vyjímatelný disk a přeneste soubory do počítače. 
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• 
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel 
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné 
škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.
Zapněte fotoaparát.
• 
Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
V počítači vyberte možnost Tento počítač 
ĺ
 Vyměnitelný disk 
ĺ
 DCIM 
ĺ
 100PHOTO nebo 101_0101.
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte 
do počítače.
Pokud je možnost Typ složky nastavena na hodnotu Datum, její název se 
zobrazí jako „XXX_MMDD“. Například u snímku pořízeného 1. ledna bude název 
složky „101_0101“.
Přenos souborů do počítače