Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
17
Fotografické koncepce
Hodnota clony a hloubka ostrosti
Změnou clony můžete ovlivňovat zaostření pozadí snímku. Clona je v úzké 
souvislosti s hloubkou ostrosti (DOF), která se popisuje jako malá nebo 
velká.
Snímek s velkou DOF 
Snímek s malou DOF
Clona fyzicky obsahuje několik lamel. Tyto lamely se pohybují současně a řídí 
množství světla, které prochází středem clony. Počet lamel clony rovněž určuje 
tvar světelných skvrn při nočním použití. Clona se sudým počtem lamel dělí 
světlo na stejný počet částí. Je-li počet lamel lichý, počet částí je dvojnásobkem 
počtu lamel.
Např. clona s 8 lamelami dělí světlo na 8 částí a clona se 7 lamelami na 14 částí.
7 lamel 
8 lamel