Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
179
Připojení k vnějším zařízením > 
Přenos souborů do počítače
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou 
způsoby odpojení fotoaparátu stejné.
Ujistěte se, že nedochází k přenosu dat mezi počítačem a 
fotoaparátem.
• 
Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, znamená to, že se 
přenášejí data. Počkejte na ukončení blikání stavové kontrolky.
V hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače 
klepněte na položku 
.
Klepněte do zobrazeného okna.
Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
Odpojte kabel USB.
Přenos souborů do počítače s operačním 
systémem Mac.
Je podporován systém Mac OS 10.5 a vyšší.
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači Macintosh pomocí kabelu USB.
• 
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel 
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné 
škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.