Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
181
Připojení k vnějším zařízením
Soubory můžete prohlížet a upravovat pomocí dodaných programů. 
Soubory můžete také bezdrátově odesílat do počítače.
Instalace programů z dodaného disku CD
Vložte instalační disk CD do počítače.
Vyberte jazyk.
Vyberte program, který chcete nainstalovat.
Postupujte podle pokynů na monitoru.
Kliknutím na tlačítko Exit instalaci dokončíte.
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher
Položka
Popis
Firmware Upgrade
Můžete stáhnout firmware vašeho fotoaparátu.
PC Auto Backup
i-Launcher obsahuje odkaz umožňující 
stažení programu PC Auto Backup po 
připojení fotoaparátu k počítači. Snímky nebo 
videa pořízená tímto fotoaparátem můžete 
bezdrátově odesílat do počítače. 
Používání programů na počítači