Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
182
Připojení k vnějším zařízením > 
Používání programů na počítači
Pomocí aplikace i-Launcher
Aplikace i-Launcher umožňuje aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo 
objektivu a poskytuje odkaz ke stažení programu PC Auto Backup. 
Požadavky pro systém Windows
Položka
Požadavky
Procesor
Intel® i5 3,3 GHz nebo rychlejší /  
AMD Phenom™ IIx4 3,2 GHz nebo rychlejší
RAM
Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*
Windows 7, Windows 8
Kapacita 
pevného 
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další
• 
Mechanika CD-ROM
• 
Monitor s rozlišením 1024X768 pixelů a 16bitovým 
barevným zobrazením (doporučuje se rozlišení 
1280X1024 bodů 32bitové barevné zobrazení)
• 
USB 2.0 port
• 
nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší /  
ATI X1600 nebo lepší
• 
Microsoft DirectX 9.0c nebo novější
*  Nainstalována bude 32bitová verze aplikace i-Launcher – dokonce i na 64bitové edici 
systému Windows 7 a Windows 8.
• 
Požadavky na následující stránky představují pouze doporučení. Aplikace 
i-Launcher nemusí pracovat správně ani v případě, že počítač splňuje 
požadavky, a to v závislosti na podmínkách počítače.
• 
Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa se nemusí přehrávat správně.
Výrobce není zodpovědné za jakékoliv poškození vyplývající s používání 
nedostatečně výkonných počítačů, například vámi sestavených počítačů.
Požadavky pro systém Mac
Položka
Požadavky
OS
Mac OS 10.5 nebo vyšší
RAM
Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB 
a více)
Kapacita pevného disku
Minimálně 110 MB
Další
Port USB 2.0, jednotka CD-ROM
Spuštění aplikace i-Launcher
V počítači vyberte možnost Start 
ĺ
 Všechny programy 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher. Nebo v počítači se systémem Mac OS 
klikněte na položku Aplikace 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher.