Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
183
Připojení k vnějším zařízením > 
Používání programů na počítači
Stahování firmwaru
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku Firmware Upgrade.  
Informace o aktualizaci firmwaru naleznete na stránce 197.
Stahování programu PC Auto Backup
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku PC Auto Backup.  
Pro informace o instalaci programu PC Auto Backup přejděte na stránku 151.
Instalace aplikace Adobe Photoshop 
Lightroom
Vložte disk DVD-ROM aplikace Adobe Photoshop Lightroom 
do vašeho počítače. 
Vyberte jazyk. 
Postupujte podle pokynů na monitoru. 
Používání aplikace Adobe Photoshop 
Lightroom
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátů JPEG 
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení 
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátů JPEG a ukládají se do 
paměti beze změny. Pomocí aplikace Adobe Photoshop Lightroom můžete 
kalibrovat expozici, vyvážení bílé, tonalitu, kontrasty a barvy snímků. 
Můžete také upravovat soubory ve formátech RAW nebo TIFF a také 
soubory JPEG. Další informace naleznete v průvodci programem.
• 
V závislosti na verzi aplikace Adobe Photoshop Lightroom nemusí být 
dostupné otevírání souborů formátu RAW. V takovém případě aktualizujte 
program na webové stránce Adobe. 
• 
V aplikaci Adobe Photoshop Lightroom se mohou jas snímku, barva a 
další efekty zobrazit odlišně. Dochází k tomu, protože během přípravy na 
zpracování v aplikaci Adobe Photoshop Lightroom bylo odstraněno původní 
nastavení fotoaparátu a možnosti použité během zachycení snímku.