Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
185
Příloha
 Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Objektiv je 
uzamčen
Objektiv je uzamčen. Otáčejte objektivem doleva, 
dokud neuslyšíte cvaknutí. (str. 50)
Chyba karty
• 
Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• 
Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
• 
 Naformátujte paměťovou kartu.
Slabá baterie
Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu se 
snímky.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou 
paměťovou kartu.
Karta zablokována
Kartu SD, SDHC nebo SDXC je možné uzamknout, aby 
nebylo možné soubory vymazat. Pro fotografování 
kartu odblokujte. (str. 189)
Chybová hlášení
Navržené řešení
Počet složek a 
souborů dosáhl 
maximálních 
hodnot. Vyměňte 
kartu.
Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste 
soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte 
kartu. (str. 174)
Error 00
Fotoaparát vypněte a odpojte objektiv. Pokud se 
hlášení objevuje, obraťte se na servis.
Error 01/02
Fotoaparát vypněte a vyjměte a znovu vložte baterii. 
Pokud se hlášení objevuje, obraťte se na servis.
Chybová hlášení