Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
186
Příloha
Čištění fotoaparátu
Objektiv a displej fotoaparátu
Pomocí štětečku odstraňte prach a jemně utřete objektiv měkkým 
hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete objektiv čisticím roztokem na 
kousku čisticího papíru a jemně otřete.
Snímač obrazu
V závislosti na podmínkách se na snímač obrazu může dostat prach a 
projevovat se ve snímcích, protože snímač je vystaven vlivům prostředí. 
Jedná se o běžnou vlastnost, fotoaparát je vystaven prachu každý den. 
Můžete se pokusit odstranit prach ze snímače funkcí čištění senzoru. 
(str. 174) Pokud prach neopustí snímač, obraťte se na servis. Nevkládejte 
balónek do prostoru pro montáž objektivu.
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Nikdy k čištění nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol. Tyto látky mohou 
poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
Údržba fotoaparátu