Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
188
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu 
i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém 
případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 
1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu 
z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Další upozornění
• 
Fotoaparát nenoste za řemínek. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby 
nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Fotoaparát nenatírejte barvou, mohou se slepit pohyblivé díly a způsobit 
nesprávnou funkci.
• 
Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
• 
Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům 
fotoaparátu.
• 
Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami 
uložením fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými 
nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
• 
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka popraskaná nebo 
poškozená. Prasklé sklo nebo akrylový kryt může poranit ruce a tvář. 
Vezměte fotoaparát do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.
• 
Baterie, fotoaparáty, nabíječky nebo příslušenství nestavte do blízkosti či 
dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Teplo 
může deformovat nebo přehřát tato zařízení, což může způsobit požár 
nebo výbuch.
• 
Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače 
obrazu na barvy nebo jeho zničení.
• 
Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Objektiv čistěte měkkým, 
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
• 
Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu 
ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět 
používat.
• 
Při použití se fotoaparát může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na 
životnost ani výkon přístroje.
• 
Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě 
při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev displeje nebo se může 
objevit paobraz. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen 
do normálních teplot, tyto změny se samy srovnají.
• 
Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat 
alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky 
setkáte, okamžitě přestaňte fotoaparát používat a obraťte se na lékaře.
• 
Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či přístupových 
bodů fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, 
nejsou kryta zárukou.
• 
Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu 
nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným 
zásahem není kryto zárukou.