Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
18
Fotografické koncepce
Expoziční doba
Expoziční doba znamená dobu, která je potřebná k otevření a uzavření 
závěrky. Určuje množství světla, které projde clonou před tím, než dorazí 
na snímač obrazu.
Expoziční dobu je obvykle možné nastavovat ručně. Expoziční doba se 
udává v „expoziční hodnotě“ (EV), která se označuje intervaly 1 s, 1/2 s, 
1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s atd.
Expozice
+1 EV
-1 EV
1 s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
1/30 s
Expoziční doba
Čím kratší je tedy expoziční doba, tím méně světla je vpuštěno dovnitř. A 
opačně – čím delší je expoziční doba, tím více světla je vpuštěno dovnitř.
Na fotografiích uvedených níže vidíte, že dlouhá expoziční doba propustí 
do fotoaparátu více světla. To pohybujícím se objektům přidává efekt 
pohybového rozmazání. Naopak kratší expoziční doba poskytuje 
pro dopad světla méně času, ale taková fotografie pak snáze zachytí 
pohybující se objekt bez rozmazání.
0,8 s
0,004 s