Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
193
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
• 
Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na 
elektrické dečky.
• 
Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
• 
Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky, 
mince, klíče či hodinky apod.
• 
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové 
akumulátorové baterie.
• 
Baterie nerozebírejte ani je nepropichujte ostrými předměty.
• 
Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
• 
Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
• 
Nevystavujte baterii teplotám přes 60 °C (140 °F).
• 
Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
• 
Nevystavujte baterie vysokým teplotám, přímému slunci, ohni apod.
Pravidla pro likvidaci
• 
Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• 
Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• 
Pravidla se mohou lišit podle země. Při likvidaci baterie postupujte podle 
všech místních předpisů.
Pokyny pro nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem. Při nesprávném nabíjení 
baterie hrozí požár či výbuch.
Informace o baterii
Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.
Údaje o baterii
Položka
Popis
Model
BP1410
Typ
Lithium-iontová baterie
Kapacita článků
1 410 mAh
Napětí
7,6 V
Doba nabíjení* (Když je baterie 
úplně vybitá.)
Přibl. 200 min
* Zobrazení výše je založeno na použití dodaného kabelu USB a síťového zdroje. Nabíjení 
baterie připojením k počítači může trvat déle.
Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění.  
Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:
• 
Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii 
jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě 
používat a obraťte se na výrobce.
• 
Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a 
baterii nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto návodu.
• 
Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je vysokým 
teplotám, jako jsou např. v automobilu v létě.
• 
Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
• 
Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou 
koupelny a sprchy.