Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
196
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači
• 
Používejte pouze dodaný kabel USB.
• 
Baterie se nemusí nabíjet, když:
 
-
Použijete USB rozbočovač.
 
-
K počítači jsou připojena další USB zařízení.
 
-
Připojíte kabel do portu na přední straně počítače.
 
-
Port USB vašeho počítače nepodporuje standard energetického výstupu  
(5 V, 500 mA).
S baterií a nabíječkou zacházejte správně
• 
Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte 
podle místních předpisů.
• 
Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako 
jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Baterie mohou při zahřátí 
vybouchnout.