Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
198
Příloha
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím 
těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte 
také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je 
paměťová karta a baterie. 
Situace
Navržené řešení
Fotoaparát nelze 
zapnout.
• 
Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• 
Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
• 
Nabijte baterii.
Napájení se náhle 
vypnulo.
• 
Nabijte baterii.
• 
Fotoaparát se může nacházet v režimu úspory 
energie nebo se displej vypíná automaticky. (str. 172)
• 
Fotoaparát se může automaticky vypnout, aby 
zabránil poškození paměťové karty vlivem 
nadměrného tepla. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle 
vybíjí.
• 
Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách 
(pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, například 
v kapse. 
• 
Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. 
Nabijte baterii pokud je potřeba.
• 
Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité 
době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte 
novou baterii.
Situace
Navržené řešení
Nelze pořizovat 
snímky.
• 
Na paměťové kartě není volné místo. Smažte 
nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
• 
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
• 
Paměťová karta je vadná. Vložte jinou paměťovou 
kartu.
• 
Paměťová karta je chráněná proti zápisu 
(blokovaná). Odblokujte paměťovou kartu. (str. 189)
• 
Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• 
Nabijte baterii.
• 
Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Fotoaparát se 
zasekává.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se 
zahřívá.
Při použití se fotoaparát zahřívá. To je normální a 
nemá to vliv na životnost ani výkon přístroje.
Blesk pracuje 
samovolně.
Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické 
elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu. 
Blesk nepracuje.
• 
Blesk může být nastaven na možnost Vypnout.  
(str. 101)
• 
V některých režimech blesk nelze použít.
Není správné 
datum a čas.
Nastavte datum a čas v nabídce q. (str. 172)
Dotykový displej 
nebo tlačítka 
nepracují.
Vyjměte baterii a znovu vložte.