Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
1
Informace o autorských právech
• 
V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah 
tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
• 
Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této 
příručky bez předchozího svolení.
• 
Doporučujeme vám používat fotoaparát v zemi, ve které jste jej 
zakoupili.
• 
Používejte tento fotoaparát zodpovědně a dodržujte všechny zákony a 
předpisy týkající se jeho používání.
Program PlanetFirst představuje závazek společnosti 
Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální 
odpovědnost, plněný obchodem řízenými ekologickými 
a správními aktivitami.
• 
Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními 
známkami Microsoft Corporation.
• 
Mac a Apple App Store jsou registrované ochranné známky společnosti 
Apple Corporation.
• 
Google Play Store je registrovaná ochranná známka společnosti Google, 
Inc.
• 
Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom jsou buď registrované 
obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems 
Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• 
microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrované obchodní 
známky společnosti SD Association.
• 
HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition 
Multimedia Interface“ jsou obchodní známky 
nebo registrované obchodní známky HDMI 
Licensing LLC.
• 
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné 
známky společnosti Wi-Fi Alliance.
• 
Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou 
majetkem příslušných vlastníků.