Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
199
Příloha > 
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Paměťová karta je 
vadná.
• 
Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• 
Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• 
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
Tento počítač 
nerozpozná 
paměťovou kartu 
SDXC nebo UHS-1.
Paměťové karty SDXC používají souborový systém 
exFAT. Chcete-li používat paměťové karty SDXC nebo 
UHS-1, které jsou formátované pomocí systému 
souborů exFAT v počítači se systémem Windows 
XP, stáhněte a aktualizujte ovladače souborového 
systému exFAT z webové stránky společnosti 
Microsoft. 
Tento televizor 
nebo počítač 
nezobrazí 
fotografie a 
videa uložené na 
paměťové kartě 
SDXC nebo UHS-1.
Paměťové karty SDXC používají souborový systém 
exFAT. Chcete-li používat paměťové karty SDXC nebo 
UHS-1, které jsou formátované pomocí systému 
souborů exFAT, ověřte před připojením fotoaparátu 
k zařízení, zda je externí zařízení kompatibilní se 
systémem exFAT. 
Nelze zobrazit 
soubory.
Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát 
jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat 
normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte soubory 
v počítači.
Snímek je neostrý.
• 
Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro 
Vaše záběry.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli, očistěte 
jej. (str. 186)
Situace
Navržené řešení
Barvy snímku 
neodpovídají 
skutečné scéně.
Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým 
barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle osvětlení. 
(str. 81)
Snímek je příliš 
jasný nebo příliš 
tmavý.
Snímek je přeexponovaný nebo podexponovaný.
• 
Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu.
• 
Nastavte citlivost ISO. (str. 79)
• 
Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 101)
• 
Nastavte expozici. (str. 111)
Snímky jsou 
zkreslené.
Při použití širokoúhlého objektivu může docházet k 
tvarovému zkreslení obrazu. Tento jev je normální a 
nejedná se o závadu.
Na připojeném 
externím zařízení 
se nezobrazuje 
obrazovka 
přehrávání.
• 
Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k TV 
přiloženým kabelem HDMI.
• 
Ujistěte se, že je paměťová karta správně nahrána.
Počítač 
nerozpoznal 
fotoaparát.
• 
Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.
• 
Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• 
Ujistěte se, že používáte podporovaný operační 
systém.
Počítač odpojil 
fotoaparát při 
přenosu souborů.
Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte 
USB kabel a znovu jej připojte.