Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
200
Příloha > 
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Program 
i-Launcher 
nefunguje 
správně.
• 
Ukončete program i-Launcher a restartujte ho.
• 
V závislosti na technických údajích počítače a 
prostředí se nemusí program spustit automaticky. 
V takovém případě klikněte na položku Start 
ĺ
 
Všechny programy 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher na počítači se systémem 
Windows. (V systému Windows 8 otevřete 
obrazovku Start a pak vyberte položku Všechny 
aplikace
 
ĺ
 Samsung i-Launcher.) Nebo v počítači 
se systémem Mac OS klikněte na položku Aplikace 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher.
Automatické 
ostření nepracuje.
• 
Objekt je neostrý. Pokud je objekt mimo oblast AF, 
zaostřete na objekt jeho přesunutím do oblasti AF 
a namáčkněte [Spoušť].
• 
Objekt je příliš blízko. Odstupte od objektu.
• 
Režim ostření je přepnut na MF. Přepněte režim na 
AF.
Situace
Navržené řešení
Funkce AEL 
nefunguje.
Funkce AEL nefunguje v režimech t, M,  
i a s. Abyste mohli tuto funkci používat, zvolte 
jiný režim.
Objektiv 
nepracuje.
• 
Ujistěte se, že je správně nasazen. 
• 
Odpojte objektiv od fotoaparátu a nasaďte jej zpět.
Externí blesk 
nepracuje.
Ujistěte se, že je externí zařízení správně připojené a 
zapnuté.
Při zapnutí 
fotoaparátu se 
objeví obrazovka 
nastavení data a 
času.
• 
Nastavte znovu datum a čas.
• 
Tato obrazovka se zobrazí, pokud se interní zdroj 
napájení zcela vybije. Vložte plně nabitou baterii a 
nechte fotoaparát alespoň 72 hodin ve vypnutém 
stavu, dokud se interní zdroj napájení opětovně 
nenabije.