Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
207
Příloha > 
Slovníček
Kompozice
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. 
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Norma DCF (Pravidlo pro systém souborů fotoaparátu)
Specifikace určené k zjištění formátu souboru a souborového systému 
digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information 
Technology Industries Association (JEITA). 
Hloubka ostrosti
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. 
Hloubka ostrosti se může měnit dle světelnosti objektivu, ohniskové 
vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší 
světelnosti se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz 
může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé expoziční době. 
Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či 
použitím kratší expoziční doby. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít 
stativ nebo funkci OIS.
Cloud Computing
Cloud computing je technologie, která umožňuje ukládání dat na vzdálené 
servery a používat je ze zařízení s přístupem k internetu. 
Barevný prostor
Rozsah barev, které fotoaparát zachytí.
Teplota barev
Barevná teplota se udává v Kelvinech (K) a představuje odstín určitého 
světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující se barevnou teplotou 
přechází barva zdroje do modré. Se snižující se barevnou teplotou přechází 
barva zdroje do červené. Při teplotě 5 500 K se barva světelného zdroje 
blíží slunečnímu světlu.