Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
208
Příloha > 
Slovníček
Blesk
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných 
světelných podmínkách.
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší 
ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. 
Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel záběru.
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa 
představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý) 
a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou 
expozici.
H.264/MPEG-4
Vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními 
normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý Joint 
Video Team (JVT), je schopen zachytit video v dobré kvalitě při nízkém 
datovém toku.
EV (hodnota expozice)
Všechny kombinace expoziční doby fotoaparátu a světelnosti objektivu, 
které vedou ke stejné expozici. 
EV kompenzace
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s 
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.
Exif (Zaměnitelný formát obrazového souboru)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních 
fotoaparátů, která byla vytvořena Japan Electronics a Information 
Technology Industries Association (JEIDA).
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete 
ovlivnit změnou expoziční doby, hodnoty clony a citlivosti ISO.