Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
20
Fotografické koncepce
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO 
ovlivňují expozici
Clona, expoziční doba a citlivost ISO jsou ve fotografii úzce svázány. 
Nastavení clony určuje otvor, jímž prochází světlo do fotoaparátu, 
expoziční doba pak určuje dobu, po níž se tak děje. Citlivost ISO popisuje 
rychlost, jakou film reaguje na světlo. Dohromady se tyto tři aspekty 
popisují jako expoziční trojúhelník.
Změnu expoziční doby, hodnoty clony nebo citlivosti ISO je možné 
vykompenzovat druhými dvěma veličinami beze změny množství světla. 
Výsledky se však mění v souladu s nastavením. Např. expoziční doba 
ovlivňuje zachycení pohybu, clona má vliv na hloubku pole a vyšší citlivost 
ISO způsobuje vyšší šum (zrno) snímku.
Nastavení
Výsledky
Hodnota 
clony
Široká clona  
= více světla
Úzká clona  
= méně světla
Široká = malá hloubka ostrosti 
Úzká = velká hloubka ostrosti
Nastavení
Výsledky
Expoziční 
doba
Krátká doba  
= méně světla
Dlouhá doba  
= více světla
Rychlá = ostré  
Pomalá = rozmazané
Citlivost ISO
Vysoká citlivost  
= více citlivosti na světlo
Nízká citlivost  
= méně citlivosti na 
světlo
Vysoká = zrnité  
Nízká = čisté