Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
209
Příloha > 
Slovníček
Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, 
aby nastavil správnou expozici.
MF (Ruční)
Systém, který manuálně zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Pro 
zaostření objektu můžete také použít kroužek ostření.
MJPEG (Pohyblivý JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
MPO (Objekt s více obrázky)
Formát obrázkového souboru, který obsahuje více obrázků. MPO soubor 
umožňuje 3D efekt na kompatibilních displejích s MPO, například na 3D 
televizorech nebo 3D monitorech.
Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel 
v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu 
expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a 
CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).
IP (Internetový protokol) adresa
IP adresa je jedinečné číslo, které je přiřazeno každému zařízení 
připojenému k internetu.
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo založená na ekvivalentní rychlosti filmu 
použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší citlivosti ISO využívá 
fotoaparát vyšší expoziční dobu, která omezí rozostření způsobené 
otřesem kamery a nedostatkem světla. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí 
více náchylné k šumu.
JPEG (Spojená skupina expertů v oblasti fotografování)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, 
aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení 
obrazu.