Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
210
Příloha > 
Slovníček
PAL (Změna fáze na každém druhém řádku)
Norma kódování barevného obrazu používaná v různých zemích Afriky, 
Asie, Evropy a na Středním východě.
Kvalita
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší 
kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost 
souboru.
RAW (Neupravená data snímače CCD)
Původní neupravovaná data ze snímače obrazu. Před převodem obrazu 
do standardního formátu je možné pomocí editačního softwaru provést 
úpravu vyvážení bílé, kontrastu, sytosti, ostrosti a dalších parametrů.
Rozlišení
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým 
rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy 
s nižším rozlišením.
Šum
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako 
nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, 
které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě 
nastavena citlivost.
NFC (komunikace v blízkém poli)
Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi 
krátké vzdálenosti. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete použít k aktivaci 
funkcí nebo výměně dat s dalšími zařízeními.
NTSC (Národní výbor systému televize) 
Norma kódování barevného obrazu používaná zejména v Japonsku, 
Severní Americe, na Filipínách, v Jižní Americe, Jižní Koreji a na Tchajwanu.
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz 
a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.