Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
211
Příloha > 
Slovníček
Expoziční doba
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky a je velmi důležitým faktorem 
pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem 
na snímač obrazu. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod 
světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v 
pohybu.
sRGB (Standardní RGB)
Mezinárodní norma popisující barevný prostor vytvořená IEC (International 
Electrotechnical Commission). Původně byla určena k definici barevného 
prostoru PC monitorů a slouží i jako norma pro Exif.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích 
(vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem 
zajímavější.
Vyvážení bílé (vyvážení barev)
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a 
modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je 
správné zachycení barev obrazu.
Wi-Fi
Wi-Fi je technologii, která umožňuje elektronickým zařízením výměnu dat 
v bezdrátové síti.
WPS (Chráněné nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi)
WPS je technologii, která zabezpečuje domácí bezdrátové sítě.