Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
214
Příloha > 
Index
P
Paměťová karta
Pomoc při ostření  92
Prezentace  124
Průvodce snímky  83
Přenos souborů
R
Remote Viewfinder  147
Retuš tváře  132
Režim Nejlepší tvář  68
Režim Panoráma  69
Režimy fotografování
Rozlišení
Režim Přehrávání  130
Režim Snímání (fotografie)  77
Režim Snímání (video)  114
S
Servisní centrum  198
Snímání jedním dotykem  91
Snímek s funkcí Smart Jump  71
Soubory
Nastavování ochrany  122
Odstraňování  123
Typ fotografie  78
Typ videa  114
T
Technické údaje fotoaparátu  201
Typ zobrazení  48
U
Upozornění na ostření  93
Úsporný režim  172
V
Videa
Video výstup  172
Volitelné příslušenství
Z
Zlatý řez  24
Zvětšování  124
3