Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
22
Fotografické koncepce
Hloubka ostrosti
Oblíbené portréty nebo zátiší jsou typickými příklady snímků, na nichž 
je neostrým pozadím dosaženo zvýraznění objektu. V závislosti na 
vzdálenosti od fotoaparátu jsou předměty ostré a neostré. To se nazývá 
„malá hloubka ostrosti“ nebo „velká hloubka ostrosti“.
Hloubka pole udává ostrou oblast okolo objektu fotografie. Malá hloubka 
ostrosti znamená, že oblast zaostření okolo objektu je úzká, velká DOF 
znamená širokou oblast ostrosti.
Snímek s malou hloubkou ostrosti vyděluje objekt na neostrém pozadí, 
může být pořízen teleobjektivem nebo volbou nízké hodnoty clony. 
Snímek s velkou hloubkou ostrosti, který poskytuje všechny objekty stejně 
ostře, může být pořízen širokoúhlým objektivem nebo volbou vysoké 
hodnoty clony.
Malá hloubka ostrosti
Velká hloubka ostrosti
Co určuje efekt neostrosti?
DOF závisí na hodnotě clony
Čím je širší otvor clony (tedy nižší hodnota clony), tím se hloubka ostrosti 
DOF snižuje. Při stejné ohniskové vzdálenosti vede malá hodnota clony ke 
snímkům s nižší hloubkou ostrosti.
55 mm F5.7
55 mm F22