Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
24
Fotografické koncepce
Náhled DOF
Před pořízením snímku můžete tlačítkem [Náhled hloubky] zkontrolovat 
vzhled snímku. Fotoaparát nastaví clonu podle předdefinovaných 
nastavení a výsledek se zobrazí na displeji. Funkci tlačítka Náhled hloubky 
ostrosti nastavte na Optický náhled. (str. 168)
Kompozice
Je zábavné zachycovat krásy světa fotoaparátem. I nejkrásnější záběry je 
však možné zkazit špatnou kompozicí.
Při kompozici je nezbytné dát přednost objektu. 
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. 
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Zlatý řez
Rozdělte si obraz na 3×3 stejné obdélníky.
Při kompozici, která nejlépe zvýrazní objekt, umístěte objekt do jednoho 
z rohů středního obdélníku.