Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
25
Fotografické koncepce
Použitím tohoto pravidla vytvoříte záběry se stabilní a správnou 
kompozicí. Dále je uvedeno několik příkladů.
Snímek se dvěma objekty
Pokud je jeden objekt v rohu snímku, vytváří nevyváženou kompozici. 
Můžete snímek stabilizovat tak, že zachytíte druhý objekt do protějšího 
rohu a vyvážíte tak snímek.
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 1
Objekt 2
Nestabilní
Stabilní
Při fotografování krajin působí nevyváženě horizont ve středu obrazu. 
Přidejte váhu snímku posunutím horizontu nahoru nebo dolů.
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 1
Objekt 2
Nestabilní
Stabilní