Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
26
Fotografické koncepce
Směrné číslo blesku
Číslo modelu blesku představuje výkon blesku a maximální množství 
generovaného světla představuje hodnota označovaná jako „směrné číslo“. 
Čím vyšší je směrné číslo, tím více světla blesk vydává. Směrné číslo se 
vypočítá vynásobením vzdálenosti od blesku k objektu a hodnoty clony 
při citlivosti ISO nastavené na 100.
Směrné číslo = Vzdálenost blesku od objektu x hodnota clony
Hodnota clony = Směrné číslo / vzdálenost blesku od objektu
Vzdálenost blesku od objektu = Směrné číslo / hodnota clony
Pokud tedy znáte směrné číslo blesku, můžete odhadnout optimální 
vzdálenost blesku od objektu při ručním nastavení blesku. Pokud má 
blesk například směrné číslo GN 20 a je ve vzdálenosti 4 metrů od objektu, 
optimální hodnota clony je F5.0.
Blesk
Blesk je při fotografování jednou z nejdůležitějších součástí. Není však 
snadné zajistit kdykoli a kdekoli k dispozici dostatek světla. Využití blesku 
umožní optimalizovat nastavení světla a dosáhnout různých efektů.
Blesk pomáhá vytvářet přiměřenou expozici při špatném osvětlení. Je 
rovněž užitečný v situacích s nadbytkem světla. Například jej lze použít 
pro kompenzaci expozice stínu objektu nebo při současném pořizování 
snímku objektu a pozadí v protisvětle.
Před opravou
Po opravě