Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
30
Uspořádání fotoaparátu
Č.
Název
Ovládací otočný volič
• 
Na obrazovce Menu: Přejděte na 
požadovanou položku menu.
• 
V inteligentním panelu: Upravte 
vybranou možnost.
• 
V režimu Snímání: V některých 
režimech snímání nastavení 
expoziční doby a hodnoty clony nebo 
úprava velikosti oblasti ostření.
• 
V režimu Přehrávání: Zobrazte 
miniatury nebo zvětšete/zmenšete 
fotografii. Otevřete nebo zavřete 
složku sekvenčního nebo dávkového 
snímání v režimu přehrávání. 
Přetáčejte video dopředu nebo 
dozadu.
Volič režimů
• 
t: Režim Smart Auto (str. 55)
• 
P: Režim Program (str. 57)
• 
A: Režim Priority clony (str. 59)
• 
S: Režim Priority závěrky (str. 60)
• 
M: Ruční režim (str. 61)
• 
T: Vlastní režim 1 (str. 63)
• 
U: Vlastní režim 2 (str. 63)
• 
i: Režim Priority objektivu (str. 64)
• 
s: Inteligentní režim (str. 66)
• 
B: Wireless Network (str. 134)
Krytka kontaktů patice
Č.
Název
Aktivní patice
Vestavěný blesk (str. 102)
Tlačítko vysunutí blesku (str. 102)
Mikrofon
Pojistka objektivu
Snímač obrazu
10
Bajonet objektivu
11
Tlačítko náhledu hloubky ostrosti  
(str. 24)
12
Značka pro montáž objektivu
13
Kontrolka AF-assist/Samospouště
14
Vypínač
15
Tlačítko spouště
16
Tlačítko Měření (str. 106)
17
Tlačítko DIRECT LINK: Spustí předem 
nastavenou funkci Wi-Fi. (str. 33)
1
3
2
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
17
16
15
14