Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
31
Č.
Název
Volič režimu snímání
• 
H: Samostatné (str. 96)
• 
J: Sekvenční (str. 96)
• 
K: Samospoušť (str. 97)
• 
L: Odstupňování (str. 98)
Tlačítko pro záznam videa
Spustí záznam videa.
Tlačítko pro úpravu EV (str. 111)
Stiskněte a přidržte tlačítko a pak 
otáčením ovládacího otočného voliče 
nastavte expoziční hodnotu.
Tlačítko AEL (str. 112)
• 
V režimu Snímání: Uzamknutí 
nastavení expozice nebo zaostření.
• 
V režimu Přehrávání: Chrání vybraný 
soubor.
Tlačítko Fn
Přístup k inteligentnímu panelu a jemné 
doladění některých nastavení.
o tlačítko
• 
Na obrazovce Menu: Uloží vybrané 
možnosti.
• 
V režimu Snímání: Umožňuje ručně 
zvolit oblast ostření v některých 
režimech snímání.
Tlačítko vymazat/vlastní
• 
V režimu Snímání: Provede 
přidělenou funkci. (str. 168)
• 
V režimu Přehrávání: Odstraní 
soubory.
Č.
Název
Navigační tlačítka (inteligentní volič)
• 
V režimu Snímání
 
-
D: Změní údaje na displeji.
 
-
I: Zvolte hodnotu ISO.
 
-
C: Volba možnosti vyvážení bílé.
 
-
F: Volba automatického ostření.
• 
V ostatních situacích 
pohyb nahoru, dolů, vpravo, vlevo. 
(Rovněž můžete otáčet navigačním 
tlačítkem.) 
Tlačítko přehrávání
Chcete-li zobrazit obrázky a videa, 
otevřete režim přehrávání.
10
Stavová kontrolka
Udává stav fotoaparátu.
• 
Bliká: Ukládání snímku, nahrávání 
videa, odesílání dat do počítače nebo 
při připojování k síti WLAN nebo 
odesílání snímku.
• 
Stále svítí: Pokud nedochází k 
přenosu dat, pokud je přenos dat 
do počítače dokončen nebo během 
nabíjení baterie.
11
Tlačítko MENU
Otevírá možnosti a nabídky.
12
Snímač přítomnosti (str. 169)
13
Hledáček (str. 33)
14
Okulár
6
7
9
2
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14