Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
32
Č.
Název
Kolečko dioptrické korekce (str. 33)
Očko pro upevnění řemínku
Zdířka pro externí mikrofon
Připojte stereo mikrofon s 3,5mm jack konektorem.
Reproduktor
Značka NFC
Zásuvka HDMI
Port USB a zásuvka spouště závěrky
Připojte fotoaparát k počítači nebo ke spoušti závěrky. Pomocí kabelu spouště závěrky a 
stativu můžete minimalizovat pohyb fotoaparátu.
Kryt prostoru baterie/Paměťové karty
Vložte paměťovou kartu a baterii.
Displej (dotyková obrazovka)
• 
Chcete-li pořídit fotografie ve vysokých nebo nízkých úhlech, nakloňte displej nahoru nebo 
dolů. (str. 14)
• 
Klepnutím na obrazovku vyberte menu nebo možnost. (str. 38)
10
Vnitřní anténa
* Pokud používáte bezdrátovou síť, zamezte kontaktu s vnitřní anténou.
11
Závit stativu
4
1
5
3
2
9
11
6
7
8
10