Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
33
Nastavení úhlu hledáčku a dioptrií
Nastavte úhel hledáčku tak, aby se vám fotilo pohodlně. Jemně hledáček vytáhněte ( ) 
a nakloněním nastavte úhel ( ).
Kolečko dioptrické korekce je dostupné po vytažení hledáčku. Pokud není obraz v hledáčku jasně 
vidět, posunutím kolečka dioptrické korekce zobrazení vylepšete.
Neměňte úhel hledáčku a neotáčejte kolečkem dioptrické korekce za povolené limity. Mohli byste tím 
hledáček nebo kolečko dioptrické korekce poškodit.
Používání tlačítka DIRECT LINK
Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout stisknutím tlačítka [DIRECT LINK].  
Chcete-li se vrátit zpět do předchozího režimu, znovu stiskněte tlačítko [DIRECT LINK].
Nastavení tlačítka DIRECT LINK
Můžete vybrat funkci Wi-Fi, která se spustí po stisknutí tlačítka [DIRECT LINK]. (str. 168)
Postup nastavení 
možnosti DIRECT 
LINK,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Přiřazení tlačítka 
ĺ 
DIRECT LINK
ĺ
 možnost.