Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
34
Vkládání baterie a paměťové karty
Naučte se jak vkládat baterii a volitelnou paměťovou kartu do fotoaparátu.
Paměťová karta
Paměťovou kartu vložte tak, aby zlacené 
kontakty směřovaly dolů.
Akumulátorová baterie
Baterii vložte logem Samsung nahoru.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Akumulátorová baterie
Pojistka 
baterie
Baterii uvolněte posunutím zámku dolů.
Paměťová karta
Na kartu lehce zatlačte, dokud se 
z fotoaparátu neuvolní, a poté ji 
vytáhněte ze štěrbiny.
Používání adaptéru paměťové karty
Chcete-li s tímto zařízením, počítačem nebo čtečkou paměťových 
karet používat paměťovou kartu typu mikro, vložte kartu do 
adaptéru.
Pokud bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyjímejte paměťovou kartu ani 
baterii. Může tak dojít k poškození dat na paměťové kartě nebo fotoaparátu.