Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
35
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu
Nabití baterie
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné nabít baterii. Zapojte malý 
konec kabelu USB do fotoaparátu a pak zapojte druhý konec kabelu USB 
do síťového zdroje.
Stavová kontrolka
• 
Svítí červená kontrolka: Nabíjení
• 
Svítí zelená kontrolka: Plně nabito
• 
Bliká červená kontrolka: Chyba nabíjení
Používejte pouze síťový zdroj a kabel USB dodaný s vaším fotoaparátem. Pokud 
použijete jiný síťový zdroj, nemusí se baterie fotoaparátu nabíjet nebo nemusí 
správně pracovat.
Zapnutí fotoaparátu
Nastavte VYPÍNAČ do polohy ON.
• 
Chcete-li vypnout fotoaparát, nastavte VYPÍNAČ do polohy OFF.
• 
Obrazovka počátečního nastavení se zobrazí při prvním zapnutí 
fotoaparátu. (str. 36)