Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
36
Provedení počátečního nastavení
Když poprvé zapnete fotoaparát, zobrazí se obrazovka počátečního 
nastavení. Jazyk je přednastaven na zemi nebo oblast, ve které byl prodán 
fotoaparát. Jazyk můžete měnit dle potřeby. Položku můžete také vybrat 
klepnutím na obrazovku.
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Časové pásmo a 
pak stiskněte tlačítko [o].
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte časové pásmo a pak 
stiskněte tlačítko [o].
Zpět
Časové pásmo
[GMT +00:00] Londýn
[GMT -01:00] Kapverdy
[GMT -02:00] Středoatlantická oblast
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
 
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Nastavení data a 
pak stiskněte tlačítko [o].
Stisknutím tlačítka [C/F] vyberte položku  
(Rok/Měsíc/Den).
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak 
stiskněte položku [o].
Zpět
Rok
Měsíc
Den
Nastavení data
• 
Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce. 
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Nastavení času a 
pak stiskněte tlačítko [o].
Stisknutím tlačítka [C/F] vyberte položku  
(Hod/Min/Letní čas). 
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak 
stiskněte položku [o].
Nastavení času
Zpět
Letní čas
Hod
Min