Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
38
Volba funkcí (možností)
Výběr pomocí tlačítek
Posouvejte ovládací otočný volič nebo otočte navigační tlačítka, případně 
stiskněte tlačítko [D/I/C/F] pro posun a pak stiskněte tlačítko 
[o] a vyberte možnost.
Výběr klepnutím
Při klepání na obrazovku nepoužívejte ostré objekty, například pera nebo tužky. 
Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
Přetažení: Klepněte na oblast 
na obrazovce a podržte ji a pak ji 
přetáhněte prstem.
Klepnutí: Klepnutím na ikonu 
vyberte menu nebo možnost.
Přejetí: Jemně přejeďte prstem přes 
obrazovku.