Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
39
• 
Při klepání nebo tažení na obrazovce může dojít k odbarvení. Nejde o závadu, 
ale vlastnost dotykové obrazovky. Pro minimalizaci odbarvení provádějte 
klepnutí nebo tažení malou silou.
• 
Dotyková obrazovka nemusí správně pracovat, pokud používáte fotoaparát 
ve velmi vlhkém prostředí.
• 
Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud na obrazovku použijete 
ochrannou folii nebo jiné příslušenství.
• 
V závislosti na pozorovacím úhlu se může zdát obrazovka tmavá. Pro zlepšení 
rozlišení upravte jas nebo pozorovací úhel.
Používání možnosti m
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost 
 na obrazovce 
a pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P
Otočte volič režimů na možnost P.
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost 
.
Posouvejte ovládací otočný volič nebo stiskněte tlačítko 
[D/I] pro posun na b a pak stiskněte tlačítko [o].
• 
Můžete také klepnout na možnost b na obrazovce.
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka 
[D/I] přejděte na možnost Velikost snímku a pak 
stiskněte tlačítko [o].
• 
Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na možnost.
Vybrat
Zpět
AutoShare
Velikost snímku
Kvalita
ISO
OLED barva
Vypnuto