Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
40
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka 
[D/I] to přejděte na možnost a pak stiskněte tlačítko 
[o].
• 
Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na 
možnost.
• 
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a vraťte 
se zpět do předchozí nabídky.
Vybrat
AutoShare
Velikost snímku
Kvalita
ISO
OLED barva
(3:2) (5472x3648)
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
(16:9) (5472x3080)
Velikost snímku
Zpět
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a 
přepněte do režimu snímání.
Používání inteligentního panelu
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost 
 na obrazovce a 
otevřete některé funkce jako Expozice, ISO a Vyvážení bílé.
Např. upravte hodnotu expozice v režimu P
Otočte volič režimů na možnost P.
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost 
.