Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
41
Otočte navigační tlačítko nebo stiskněte položku 
[D/I/C/F] a přejděte do režimu EV a pak stiskněte 
položku [o].
• 
Možnost můžete vybrat přímo otočením ovládacího otočného 
voliče bez nutnosti stisknutí tlačítka [o].
• 
Možnost můžete také vybrat klepnutím.
EV : 0,0
Upravit
Zpět
Některé možnosti můžete 
upravit přetažením. 
Posunutím navigačních tlačítek nebo otočením ovládacího 
otočného voliče nebo stisknutím tlačítka [C/F] upravte 
hodnotu expozice a pak stiskněte tlačítko [o].
• 
Volič můžete také přetáhnout na obrazovce a pak klepnout na 
možnost Nastav a možnost upravit.
EV : 0,0
Zpět
Nastav
Použití funkce iFn
Stiskem tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné 
ručně vybrat a nastavit expoziční dobu, hodnotu clony, hodnotu expozice, 
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu.
Vyberte možnost.
Nastavení hodnoty možností.