Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
42
Stiskněte tlačítko [i-Function] na objektivu a vyberte 
nastavení.
• 
Chcete-li vybrat položky, které se mají zobrazit, vyberte možnost 
[m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn 
ĺ
 iFn Standard 
ĺ
 položka.
• 
Můžete také stisknout funkci [i-Function] a pak stisknout možnost 
[D/I] nebo přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.
Možnost
Popis
Hodnota clony
Nastavení hodnoty clony.
Expoziční doba
Upravte expoziční dobu.
EV
Nastavte expozici.
ISO
Nastavte citlivost ISO.
Vyvážení bílé
Vyberte možnost vyvážení bílé.
Z
Přibližte předmět, přičemž dojde k nižšímu 
snížení kvality fotografie než u digitálního 
zoomu. Na rozdíl od přiblížení otáčením kroužku 
transfokátoru se však rozlišení nebo velikost 
fotografie může změnit.
Pomocí standardní funkce iFn
Po použití tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné 
ručně vybrat a nastavit expoziční dobu, hodnotu clony, hodnotu expozice, 
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu. Také můžete použít funkci 
Z.
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, nebo M.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn 
ĺ
 Režim 
ĺ
 
iFn Standard.
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.