Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
43
Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.
• 
Možnost můžete také vybrat posunutím ovládacího otočného 
voliče nebo otáčením navigačního tlačítka, případně přetažením 
obrazovky.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Dostupné možnosti
Režim Snímání
P
A
S
M
3D
Clona
-
O
-
O
-
Expoziční doba
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Vyvážení bílé
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• 
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv a nastavíte možnost 
Režim 3D Auto.
• 
Z není dostupná, pokud nastavíte metodu snímání na hodnotu 
Sekvenční snímání.
• 
Z Funkce není k dispozici při pořizování fotografií do souboru formátu 
RAW.
• 
Z Funkce je deaktivována pří záznamu videí stisknutím tlačítka pro 
záznam videa.