Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Volba funkcí (možností)
44
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.
Stiskněte zároveň tlačítko [i-Function] na objektivu 
s podporou i-Function a tlačítko [N] na fotoaparátu.
Vyberte možnost kvality fotografie.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Používání funkce iFn Plus
U objektivu s podporou i-Function stiskněte a podržte tlačítko 
[i-Function], a pak stiskněte tlačítko [N], [W], nebo [a] na 
fotoaparátu. Pomocí tlačítka i-Function můžete spouštět přiřazené funkce 
nebo otevírat menu nastavení. 
Např. přiřazení funkce kvality fotografie tlačítku měření
Otočte volič režimů do polohy P, A, S nebo M.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Nastavení iFn 
ĺ
 iFn Plus 
ĺ
 Měření 
ĺ
 Kvalita.
Stiskněte tlačítko [m].
Vyberte položku Nastavení iFn 
ĺ
 Režim 
ĺ
 iFn Plus.