Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
45
Ikony na displeji
Pořizování snímků
1
2
3
1. Informace o snímání
Ikona
Popis
Režim snímání
Aktuální datum
Aktuální čas
Ohnisková vzdálenost*
Panel s oznámením
Paměťová karta není vložena**
Automatický zámek expozice 
(str. 112)
Paměť autom. ostření (str. 112)
Počet zbývajících snímků
100%
Procento kapacity baterie 
Rámeček automatického ostření
Oblast bodového měření
Ikona
Popis
• 
: Plně nabito
• 
 
: Částečně nabito
• 
 (Červená): Prázdná 
(dobijte akumulátor)
• 
: Nabíjení 
Otřesy fotoaparátu
Měřítko ručního ostření
Snímač úrovně (str. 46)
Histogram (str. 167)
Ohnisko
Expoziční doba
Hodnota clony
Hodnota nastavení expozice
Citlivost ISO (str. 79)
* Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
**  Fotografie, které byly pořízeny bez vložené paměťové karty 
nelze přenášet na paměťovou kartu či do počítače.
2. Možnosti snímání
Ikona
Popis
Velikost snímku
Režimy závěrky
Blesk (str. 101)
Nastavení výkonu blesku
Měření (str. 106)
Režim AF (str. 84)
Ikona
Popis
Oblast ostření
 Rozpozn. tváře
Vyvážení bílé (str. 81)
Jemné doladění vyvážení bílé
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 94)
Z aktivní
Z Poměr
Soubor RAW
Dynamický rozsah (str. 109)
Barva OLED (str. 80)
3. Možnosti snímání (Klepnutím)
Ikona
Popis
Změna inteligentního režimu**
Uložení vlastního režimu***
Mobilní připojení**** 
Možnosti dotykového AF
Možnosti snímání
Inteligentní panel
**  Tato ikona se zobrazí pouze pokud vyberete inteligentní režim. 
***  Tato ikona se zobrazí, když vyberete režim Vlastní 1 nebo 
Vlastní 2.
****  Funkci Wi-Fi, která se připojuje k chytrému telefonu, 
můžete vybrat přímo.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného 
režimu nebo nastavení.
V režimu Snímání