Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
46
Ikona
Popis
Úroveň hlasitosti videa
2. Možnosti snímání
Ikona
Popis
Velikost videa
Režim AF (str. 84)
Měření (str. 106)
Vyvážení bílé (str. 81)
Jemné doladění vyvážení bílé
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 94)
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 115)
Zatmívání (str. 116)
Vícenásobný pohyb (str. 115)
Záznam zvuku vypnut (str. 116)
Používaný vestavěný mikrofon
Tlačítko transfokátoru*
Barva OLED (str. 80)
* Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného 
režimu nebo nastavení.
Informace o stavoznaku
Stavoznak pomáhá srovnat fotoaparát 
s vodorovnými a svislými čarami na displeji. 
Pokud není stavoznak vyvážený, zkalibrujte 
stavoznak pomocí funkce horizontální kalibrace. 
(str. 171) 
Na výšku
Na šířku
▲ V rovině
▲ Nerovné
Při snímání v orientaci na výšku nelze použít 
snímač hladiny.
Nahrávání videa
1
2
1. Informace o snímání
Ikona
Popis
Režim snímání
Zrušit dotykový AF.
Aktuální doba záznamu/
Dostupná doba záznamu
100%
Procento kapacity baterie 
• 
: Plně nabito
• 
 
: Částečně nabito
• 
 (Červená): Prázdná 
(dobijte akumulátor)
• 
: Nabíjení 
Indikátor přiblížení*
Hodnota expozice
Citlivost ISO (str. 79)