Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
47
V režimu Přehrávání
Zobrazení snímků
Informace
Režim
F No
Závěrka
ISO
Měření
Blesk
Ohnisková vzdálenost
Vyvážení bílé
EV
Velikost snímku
Č. složky.-Č souboru 
Datum a čas 
Ikona
Popis
Zobrazení miniatur snímků. (Klepnutím)
Aktuální soubor/celkový počet souborů
Panel s oznámením
Sdílení souboru. (Klepnutím)
m
Menu přehrávání/úpravy (Klepnutím)
Soubor RAW
3D soubor
Chráněný soubor
1
2
3
Č.
Popis
Pořízený snímek
Histogram RGB (str. 167)
Režim Snímání, Měření, Blesk,  
Vyvážení Bílé, Hodnota clony,  
Expoziční doba, ISO, Ohnisková vzdálenost,  
Hodnota expozice, Velikost snímku,  
Číslo složky – číslo souboru, Datum
Přehrávání videí
Stop
Zachytit
Ikona
Popis
Rychlost přehrávání
Vícenásobný pohyb
Aktuální hrací doba
Délka videa
/
Zobrazit předchozí soubor/převíjet 
zpět. (Při každém klepnutí na ikonu 
převíjení zpět změníte rychlost 
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
/
Pozastavení nebo obnovení 
přehrávání.
/
Zobrazit další soubor/převíjet zpět. 
(Při každém klepnutí na ikonu 
převíjení vpřed změníte rychlost 
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení 
zvuku.